Registrácia nových zákazníkov

Ak ešte nie ste naším zákazníkom a zaujímate sa o naše ponuky, prosíme Vás o vyplnenie nasledovného registračného formulára. Všetky riadky označené bodkou [•] obsahujú povinné údaje, a preto musia byť bezpodmienečne vyplnené.

Pre prístup k našej online-ponuke vyznačte ľubovoľne Vami zvolenú oblasť. Prostredníctvom mailu dostanete hneď predbežné, časovo ohraničené údaje k prístupu do Vami zvolenej oblasti.

Na zaslanie aktuálnych informácií o ponuke a cenách vyberte si želanú formu. Pravidelne Vám budeme posielať želané informácie.

• Názov firmy
• Adresa
Kontaktná osoba
• Telefón
Fax
• E-Mail
Poznámky
Informácie o cenách prostredníctvom Faxu
 E-mailu ako Microsoft Excel 2000 Dokument
 E-mailu ako PDF-Dokument
Oblasť online Aktuálne ceny
 Objednávky
Formulár