Uskladňovanie jabĺk a hrušiek

Pri skladovaní jabĺk a hrušiek rozlišujeme tri až štyri rôzne druhy skladovania: prírodný sklad, chladiaci sklad, CA-sklad a popr. ULO-sklad ako osobitá forma skladovania.

Prírodné skladovanie

Prírodným skladom je obyčajne chladná podzemná pivnica s pokiaľ možno vysokou vlhkosťou vzduchu.Táto forma skladovania zohráva úlohu vlastne len pre domácnosti a pre milovníkov pestovania ovocia. Tenkými fóliovými vreciami z polyetylénu, ktoré musia byť z času na čas prevzdušnené poprepichovaním ihlou, možno dosiahnuť aj v domácnosti istý druh CA-skladu.

Skladovanie v chlade

V chladiacom sklade sa chladiacimi prístrojmi udržuje konštantná teplota vždy podľa druhu tovaru, napr. pre jablká od 0 °C do +4 °C a pre hrušky od -1 °C do +1 °C, čím je proces dozrievania spomalený. Chladiace sklady sú dodatočne vybavené zariadeniami na zavlhčenie vzduchu, ktoré udržujú vlhkosť vzduchu medzi 90 % a 95 % a tým zmenšujú riziko vyschnutia plodov.

CA-skladovanie

CA-sklad (Controlled Athmosphere) je zas plynový chladiaci sklad, v ktorom sa okrem teploty a vlhkosti vzduchu udržuje na konštantnej hodnote aj zloženie vzduchu vo vzťahu ku kyslíku a kysličníku uhličitému. Podiel kyslíka vo vzduchu je znižovaný a podiel kysličníka uhličitého zvyšovaný a tým sa výrazne spomaľuje proces dozrievania. Potrebné hodnoty kyslíka a kysličníka uhličitého sa buď nastavia alebo vzniknú po určitom čase v dôsledku zrenia plodov v tomto priestore samé od seba.Pri zrení (= dýchaní) sa spotrebuje kyslík a vyrába sa kysličník uhličitý.

ULO-skladovanie

Tzv. ULO-sklad (Ultra Low Oxygen) je ďalšou vývinovou formou CA-skladu. Obsah kyslíka je v ňom udržiavaný tesne na najnižšej hranici potrebnej na udržanie biologickej aktivity zrenia a tým je dozrievanie plodov extrémne spomalené.