Zelenina používaná ako ovocie

Zelenina je súhrnný pojem pre jedlé časti divorastúcich alebo šľachtených rastlín. V protiklade k rastlinám alebo častiam rastlín, ktorých zásobné látky (napr. uhľovodíky v zemiakoch) sa využívajú ako hlavná potravina, konzumuje sa zelenina prevažne ako príloha.

Od ovocia sa zelenina odlišuje prevažne tým, že sa pred konzumáciou obyčajne varí alebo inak spracuje. Nemeckému pomenovaniu zeleniny gemüese predchádza názov mus, čo znamená uvarená kaša. Z botanického hľadiska sa časti rastlín označujú ako zelenina a ich plody ako ovocie.

Dalej sa budeme zaoberať tými druhmi zeleniny, ktoré sú súčasťou náho sortimentu. To sú tie druhy, ktoré možno spoločne označiť ako „zelenina používaná ako ovocie”.