Jadroviny

K jadrovinám patria všetky druhy ovocia, ktoré majú jadrovník s viacerými malými jadrami. Väčšine tohto ovocia sa najlepšie darí v miernom klimatickom pásme s chladnou zimou a miernym letom.

K najvýznamnejším jadrovinám pestovaným pre obchodné účely sú jablká (Malus domestica), hrušky (Pyrus spp.), duly (Cydonia oblonga a Chaenomeles spp.), granátové jablká (Punica granatum) a pravé mišpule (Mespilus germanica). Ostatné jadrové ovocie ako slivoň viržinská (Prunus virginiana), arónia (Aronia spp.), hloh (Crataegus spp.), muchovník (Amelanchier spp.), mišpule (Eryobotrya japonica), jarabina (Sorbus spp.) a oskoruša (Sorbus domestica) sa vyskytuje buď divorastúco alebo sa používa ako ozdobné dreviny.

Pestovanie jadrového ovocia má v Európe veľmi dlhú tradíciu. Jablká a hrušky sa pestujú už minimálne 2000 rokov. Pôvodné šľachtené druhy jabĺk pochádzajú z východnej Európy a západnej Ázie a šľachtené druhy hrušiek z východnej Ázie.